agribank tây nghệ an

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [11.10]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Tây Nghệ An tuyển dụng 14 lao động làm việc tại Hội sở và các chi nhánh loại II trực thuộc. Theo đó, các vị trí tuyển dụng cụ thể gồm: Tín dụng (mã số 01); Kế toán (mã số 02); Pháp chế (mã 03); Thủ quỹ, kiểm ngân (mã số...
Back
Bên trên