agribank tây đô

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh Tây Đô Thông báo Tuyển dụng lao động năm 2021 [15.10]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh Tây Đô Thông báo Tuyển dụng lao động năm 2021 I. SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN STT Vị trí tuyển dụng Số lượng 1 Tín dụng 01 2 Nhân sự, lưu trữ kiêm pháp chế 01 II. HẠN NỘP...
Back
Bên trên