agribank sơn la

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [27.09]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Căn cứ Văn bản hợp nhất số 2059/BNH-HĐTV-TCT ngày 31/12/2016 của HĐTV Agribank về việc ban hành Quy chế quản lý lao động trong hệ thống Agribank; Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển dụng Agribank...
Back
Bên trên