agribank sóc trăng

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [29.10]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng thông báo tuyển dụng năm 2021 như sau: 1. Số lượng cần tuyển: 03 nhân sự. 2. Vị trí tuyển dụng: 01 tín dụng, 02 kế toán. 3. Thời gian tuyển dụng: Dự kiến ngày...
Back
Bên trên