agribank quảng trị

  1. T

    HOT Agribank Quảng Trị Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [12.11]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 làm việc tại các Chi nhánh huyện và thị xã như sau: I. Số lượng, hình thức và thời gian tuyển dụng 1. Số lượng, vị trí cần tuyển: 13 (mười ba) lao động. Trong đó...
Back
Bên trên