agribank nghệ an

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh Nghệ An Thông báo Tuyển dụng lao động năm 2021 [13.10]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Nghệ An tuyển dụng nhân viên, cụ thể như sau: - Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Tín dụng, Kế toán; số lượng 03 người. -...
Back
Bên trên