agribank nam ninh bình

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Ninh Bình Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [21.09]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Nam Ninh Bình tổ chức tuyển dụng lao động năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc Chi nhánh. Cụ thể như sau: I. ĐƠN VỊ VÀ VỊ...
Back
Bên trên