agribank lý thường kiệt

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh Lý Thường Kiệt Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [08.10]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh Lý Thường Kiệt Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 Vị trí tuyển dụng: 02 cán bộ Tín dụng I. Điều kiện, tiêu chuẩn chung: - Ứng viên tuyển dụng có quốc tịch Việt Nam, không...
Back
Bên trên