agribank lai châu

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Lai Châu Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [15.09]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lai Châu (Agribank Chi nhánh tỉnh Lai Châu) Thông báo tuyển dụng lao động vào làm việc tại chi nhánh, cụ thể như sau: I. VỊ...
Back
Bên trên