agribank kon tum

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [29.10]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh tỉnh Kon Tum thông báo tuyển dụng lao động năm 2021, cụ thể như sau: I. Nhu cầu tuyển dụng: Làm việc tại các đơn vị...
Back
Bên trên