agribank kiên giang ii

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh Kiên Giang II Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [13.10]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Kiên Giang II có nhu cầu tuyển dụng lao động ở các vị trí sau: Tín dụng: 05 chỉ tiêu. Kế toán: 03 chỉ tiêu. Kiểm ngân...
Back
Bên trên