agribank khu công nghiệp sóng thần

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh Khu công nghiệp Sóng Thần Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [05.11]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Sóng Thần đang có nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2021 vào làm việc tại các vị trí sau: I. VỊ TRÍ, SỐ LƯỢNG TUYỂN...
Back
Bên trên