agribank hoàn kiếm

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh Hoàn Kiếm Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [10.11]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh Hoàn Kiếm cần tuyển 04 nhân viên, cụ thể: I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: - Cán bộ Tín dụng 01 người. - Giao dịch viên: 01 người. - Lái xe: 02 người. II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN...
Back
Bên trên