agribank hải dương

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Hải Dương và Agribank Chi nhánh Hải Dương II Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [16.09]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh tỉnh Hải Dương và Agribank Chi nhánh Hải Dương II thông báo tuyển dụng lao động năm 2021. Cụ thể: * Agribank Chi nhánh tỉnh Hải Dương: - Nghiệp vụ Tín dụng: Thành Phố: 01 lao...
Back
Bên trên