agribank gia lai

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai Thông báo Tuyển dụng lao động năm 2021 [15.10]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai có nhu cầu tuyển dụng 11 lao động, làm việc tại các chi nhánh trực thuộc: STT Địa điểm làm việc Dịch vụ & Marketing Tín dụng Kế...
Back
Bên trên