agribank đông long an

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh Đông Long An Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [15.10]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh Đông Long An Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 I. SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN: 13 lao động. Trong đó: II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN: 1. ĐIỀU KIỆN CHUNG: -...
Back
Bên trên