agribank điện biên

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Điện Biên Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [21.09]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Điện Biên (Agribank Điện Biên) cần tuyển nhân sự vào làm việc tại các chi nhánh huyện, thị xã trực thuộc Agribank Điện Biên...
Back
Bên trên