agribank củ chi

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh Củ Chi Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [17.10]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh Củ Chi thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2021 như sau: I. CHỈ TIÊU VÀ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 lao động 2. Vị trí tuyển dụng: Kế toán: 02 người Tín...
Back
Bên trên