agribank cn kcn tân tạo

  1. T

    HOT Agribank CN KCN Tân Tạo Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [30.11]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank chi nhánh KCN Tân Tạo Thông báo Tuyển dụng năm 2021 I. SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN STT Vị trí Số lượng 01 Tín dụng 02 02 Giao dịch viên kế toán 04 03 Nhân viên công nghệ thông tin...
Back
Bên trên