agribank chi nhánh long an

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Long An Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [15.10]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh tỉnh Long An Thông báo Tuyển dụng năm 2021: I. VỊ TRÍ, SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN: 1. ĐIỀU KIỆN CHUNG: - Có quốc tịch Việt Nam; Độ tuổi...
Back
Bên trên