agribank chi nhánh đông anh

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh Đông Anh Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [27.09]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Đông Anh thông báo tuyển dụng: I CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: 09 lao động tín dụng và kế toán II. ĐIỀU KIỆN VỀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO...
Back
Bên trên