agribank chi nhánh 8

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh 8 Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [14.10]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh 8 Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 1. SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG: 02 Người 2. VỊ TRÍ: Tín dụng 01 vị trí (mã 01); Pháp chế 01 vị trí (mã 02). 3. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN: - Độ tuổi...
Back
Bên trên