agribank chi nhánh 4

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh 4 Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [05.11]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh 4 thông báo tuyển dụng nhân sự như sau: 1. Vị trí tuyển dụng: cán bộ Tín dụng, cán bộ Dịch vụ-Marketing. 2. Số lượng tuyển dụng: 1 cán bộ Tín dụng, 1 cán bộ Dịch vụ-Marketing...
Back
Bên trên