agribank cần thơ

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh Cần Thơ Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [20.10]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh Cần Thơ có nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2021 với điều kiện và vị trí như sau: 1. Số lượng cần tuyển: 08 người 2. Vị trí: Tín dụng, Kế toán, pháp chế. - Tín dụng, 04 người...
Back
Bên trên