agribank cần thơ ii

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh Cần Thơ II Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [20.10]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh Cần Thơ II có nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2021 với điều kiện và vị trí như sau: 1. Số lượng cần tuyển: 05 người 2. Vị trí: Tín dụng: 03 người, Kế toán: 01 người, Lái xe: 01...
Back
Bên trên