agribank bình thạnh

  1. T

    HOT Agribank chi nhánh Bình Thạnh Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [20.10]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank chi nhánh Bình Thạnh thông báo tuyển dụng nhân sự như sau: 1. Số lượng lao động cần tuyển: 3 lao động. 2. Vị trí tuyển dụng: - 2 Nhân viên Tín dụng; - 1 Nhân viên Kế toán; 3. Hình thức...
Back
Bên trên