agribank bình định

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Bình Định Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [08.10]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Căn cứ văn bản số 7418/NHNo-TCTL ngày 18/8/2021 của Tổng Giám Đốc Agribank về việc tuyển dụng lao động năm 2021 và chỉ tiêu định biên đối với các chi nhánh; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông...
Back
Bên trên