agribank bến tre

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh Tỉnh Bến Tre Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [19.09]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh tỉnh Bến Tre thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: - Vị trí tuyển dụng: 02 vị trí. + Chuyên môn nghiệp vụ...
Back
Bên trên