agribank bắc quảng bình

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh Bắc Quảng Bình Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [21.10]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình thông báo tuyển dụng lao động năm 2021: 1. Số lượng, vị trí cần tuyển: 13 (Mười ba) lao động; gồm: 10 cán bộ nghiệp vụ (Kế toán, Tín dụng, dịch vụ...) và 3 lái xe...
Back
Bên trên