agribank bắc ninh

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [23.09]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng 10 lao động năm 2021 làm việc tại các chi nhánh loại II, cụ thể như sau: I. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG...
Back
Bên trên