agribank bạc liêu

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [30.09]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Căn cứ văn bản số 7418/NHNo-TCTL ngày 18/08/2021 của Tổng Giám đốc Agribank về việc tuyển dụng lao động năm 2021. Agribank Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 cho vị trí...
Back
Bên trên