agribank bắc kạn

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [29.09]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2021 với số lượng và vị trí như sau: I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG Đơn vị Vị...
Back
Bên trên