agribank bắc giang

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [03.10]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang Thông báo Tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: I. CHỈ TIÊU VÀ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 lao động. 2. Vị trí tuyển dụng - 01 nhân viên...
  2. T

    HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [03.10]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang Thông báo Tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: I. CHỈ TIÊU VÀ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 lao động. 2. Vị trí tuyển dụng - 01 nhân viên pháp...
Back
Bên trên