agribank bắc giang ii

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh Bắc Giang II Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [01.10]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Bắc Giang II thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: I. CHỈ TIÊU TUYÊN DỤNG Ứng viên được đăng ký tối đa 02...
Back
Bên trên