agribank bắc đăk lăk

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh Bắc Đăk Lăk Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [17.10]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đăk Lăk (gọi tắt là Agribank Bắc Đăk Lăk) thông báo tuyển dụng lao động năm 2021, cụ thể như sau: 1. Số lượng, vị trí cần...
Back
Bên trên