agribank an giang

  1. T

    HOT Agribank Chi nhánh tỉnh An Giang Thông báo Tuyển dụng lao động năm 2021 [10.10]

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank chi nhánh tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 Số lượng, vị trí tuyển dụng: 11 lao động, vị trí chuyên môn nghiệp vụ,gồm: tín dụng, kế toán, dịch vụ Marketing: 5 người; thủ...
Back
Bên trên