acba

  1. Lunited

    ACB ACB tuyển dụng Nhân viên Tư vấn tài chính cá nhân (PFC-1) - Hà Nội, Nghệ An [10.11.2014]

    Mô Tả Công Việc: Phát triển khách hàng Tiếp nhận nhu cầu, tư vấn và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ ACB Đầu mối hướng dẫn khách hàng thực hiện các giao dịch hoặc hướng dẫn khách hàng tiếp xúc các chức danh khác để thực hiện các giao dịch tại kênh phân phối theo qui định Chăm sóc...
Back
Bên trên