in

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức hành chính năm 2022 [25.03]

So Noi vu tinh Quang Ngai tuyen dung cong chuc hanh chinh nam 2022

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức hành chính năm 2022

Căn cứ Quyết định 179/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2022; Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi có Thông báo số 27/TB-SNV ngày 24/02/2022 thông báo tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, cụ thể như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 48 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến 17 giờ ngày 25/03/2022

– Địa điểm: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi (Phòng công chức, viên chức số 52 đường Hùng Vương, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

*****Chi tiết cụ thể như sau:

So Noi vu tinh Quang Ngai tuyen dung cong chuc 1So Noi vu tinh Quang Ngai tuyen dung cong chuc 2So Noi vu tinh Quang Ngai tuyen dung cong chuc 3So Noi vu tinh Quang Ngai tuyen dung cong chuc 4So Noi vu tinh Quang Ngai tuyen dung cong chuc 5So Noi vu tinh Quang Ngai tuyen dung cong chuc 6

Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

Giấy biên nhận

– Phiếu kiểm tra hồ sơ

– Phiếu đăng ký dự tuyển

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GIPHY App Key not set. Please check settings

swift

Hệ thống SWIFT là gì? Có vai trò thế nào đối với hoạt động thanh toán?

Ban To chuc Thanh uy TP. Ho Chi Minh tuyen dung

Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2022 [26.03]