Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang tuyển dụng công chức năm 2022 [14.08]

Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang tuyển dụng công chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 151 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 14/07/2022 đến hết ngày 14/08/2022

– Địa điểm:

+ Đối với Khối Nhà nước: Phòng Nội vụ tỉnh Hậu Giang

+ Đối với Khối Đảng, Đoàn thể: Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Chi tiết cụ thể như sau:

a1 6 a2 5 a3 3 a4 2 a5 2

KH tuyen dung CC nam 2022 1 KH tuyen dung CC nam 2022 2 KH tuyen dung CC nam 2022 3 KH tuyen dung CC nam 2022 4 KH tuyen dung CC nam 2022 5 KH tuyen dung CC nam 2022 6 KH tuyen dung CC nam 2022 7

 

Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục vị trí việc làm khối Nhà nước và Phụ lục vị trí việc làm khối Đảng, Đoàn thể

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Leave a Reply

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.