Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh Tuyển dụng Công chức năm 2022 [19.01]

Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức năm 2022

Căn cứ Quyết định 4234/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2022.

Số lượng tuyển dụng
1.004
Hình thức: Thi tuyển
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2022


Ngày 20 tháng 12 năm 2021, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 5702/TB-SNV về Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2022.

Chi tiết cụ thể như sau:

So noi vu tuyen cong chuc 1 So noi vu tuyen cong chuc 2 So noi vu tuyen cong chuc 3 So noi vu tuyen cong chuc 4 So noi vu tuyen cong chuc 5


Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về: tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua – khen thưởng và công tác Thanh niên.

Leave a Reply

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.