in

SHB Tuyển dụng Giám đốc Ban Chính sách Tín dụng tại Hà Nội [20.01]

shb 1

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – SHB Tuyển dụng Giám đốc Ban Chính sách Tín dụng tại Hà Nội

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Là người đứng đầu Ban, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện các công việc thuộc nhiệm vụ của Ban và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Khối Quản trị rủi ro/Tổng Giám đốc/Hội đồng Quản trị về mọi hoạt động của Ban, cụ thể:

 1. Thực hiện quản lý và chịu trách nhiệm các công việc liên quan đến Ban CSTD theo Chức năng nhiệm vụ được HĐQT quy định;
 2. Chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống chính sách quản lý các hoạt động cấp tín dụng cho các đối tượng khách hàng của SHB theo chiến lược, định hướng kinh doanh của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật và theo khẩu vị rủi ro của HĐQT;
 3. Thực hiện công tác báo cáo tuần, báo cáo tháng và báo cáo đột xuất liên quan hoạt động của Ban… theo yêu cầu của cấp quản lý (Giám đốc Khối, Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT);
 4. Đầu mối/chủ trì công tác, dự án liên quan đến Chính sách tín dụng;
 5. Lập kế hoạch/ triển khai thực hiện/ giám sát việc thực hiện kế hoạch để hoàn thành mục tiêu ngắn, trung và dài hạn đối với công việc của Ban;
  Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV trong Ban;
 6. Thực hiện các công việc khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc Khối/Tổng Giám đốc/Hội đồng Quản trị.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, các chuyên ngành thuộc khối Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Ngoại thương hoặc tương đương
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng
 • Ưu tiên có chứng chỉ tiếng anh IELTS 6.0 hoặc tương đương
 • Kinh nghiệm làm việc/ hiểu biết trong lĩnh vực liên quan đến Giám sát chính sách/Giám sát tín dụng/Chính sách tín dụng từ 3 năm trở lên và kinh nghiệm làm việc lĩnh vực tín dụng ngân hàng từ 8 năm trở lên tại các vị trí Hỗ trợ tín dụng, Thẩm định tín dụng, Quan hệ khách hàng
 • Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm về hoạt động cấp tín dụng ở cấp tương đương TP QHKH hoặc TP Thẩm Định trở lên. Ưu tiên kinh nghiệm đối với KHDN. Ưu tiên có kinh nghiệm xây dựng chính sách tín dụng
 • Nắm rõ các quy định của NHNN và của SHB liên quan đến quản lý rủi ro trong lĩnh vực cấp tín dụng
 • Có khả năng phân tích, tông hợp và đề xuất được các phương pháp để hoàn thiện hoặc giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra thuộc phạm vi Hoạch định CSTD
 • Có năng lực tổ chức chỉ đạo thực hiện việc ứng dụng các tiến bộ khoa học để cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong lĩnh vực đảm nhiệm
 • Thể hiện nhất quán khả năng đạt được kết quả công việc, đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian đã được thống nhất
 • Có khả năng quản lý tiến độ công việc trong các điều kiện áp lực cao
 • Thể hiện khả năng lãnh đạo, dẫn dắt kết quả công việc hướng đến mục tiêu của phòng, ban

SHB hiện đứng trong Top 5 Ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam, Top 10 Ngân hàng Thương mại cổ phần uy tín nhất Việt Nam, Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam, Top 100 Ngân hàng khu vực ASEAN, Top 500 ngân hàng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Top 1.000 Ngân hàng toàn cầu và là 1 trong 10 tổ chức tín dụng có tầm ảnh hưởng quan trọng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam…

SHB vinh dự được trao tặng Huân chương lao động Hạng Nhì (Lần thứ 2), Huân chương lao động Hạng Ba và rất nhiều cờ, Bằng khen, Giấy khen của Chính Phủ, các Bộ, Ngành, Đoàn thể và các Giải thưởng cao quý khác.

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GIPHY App Key not set. Please check settings

pvcombank 4

PVComBank Tuyển dụng Chuyên viên định giá tại Quảng Ninh năm 2022

shb

SHB Tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Tài sản có rủi ro Cấp 2 tại Hà Nội [20.01]