Search results

  1. Triet@Nguyen

    chia sẻ kinh phúc lợi và chế độ tại msb bank

    chào cả nhà tình hình là em mới vừa phỏng vấn msb bank xong vị trí chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân và đã pass qua vòng . em tính lên tìm hiểu về chế độ lương thưởng trên diễn đàn mình nhưng thấy rất ích mọi người chia sẻ về bank này anh chị nào có kinh nghiệm cho em ý kiến với á . chế...
Top