Search results

  1. xsmile198x

    BT: Lựa chọn dự án đầu tư & tính NPV của phương án?

    Cty A dự định mua dây chuyền sản xuất, có 2 phương án lựa chọn: - PA1: trả ngay vào đầu năm thứ nhất: 2100 triệu VNĐ - PA2: trả vào đầu năm thứ 1: 1050tr, đầu năm thứ 2: 620 triệu VNĐ, đầu năm thứ 3: 550 triệu VNĐ Biết: - CP NVL và nhân công hàng năm: 300 triệu VNĐ - Dự kiến DT hàng năm...
Top