Search results

  1. phuongntm4

    Featured [2020] Tổng hợp thưởng Tết dương lịch 2020

    Có gì nhầm lẫn ở đây rồi. VPBank tết dương 1 tháng lương (gao gồm ăn trưa) + 1 triệu nhé
  2. phuongntm4

    Đợi đủ tiền mới mua nhà: Nên hay Không ?

    Bài viết này chưa 9 xác lắm. (C1) Có 1 tỷ, Nếu vay 2 tỷ, ls hiện nay khoảng 12%, vay 10 năm, thì lãi sẽ khoảng 1.2 tỷ, trả gốc 2 tỷ. Sau 10 năm bạn có 1 cái nhà 6 tỷ. (C2)Ngược lại, nếu bạn ko vay, dùng 1 tỷ gửi tiết kiệm, ls 8%, sau 10 năm bạn có 0.8 tỷ lãi, đồng thời hàng tháng tiền dư...
Top