Search results

 1. minhduc93hvtc

  Lập nhóm online cùng ôn thi Agribank nha m.n! :)

  mình cũng thi sdt mình 0973 586 595 cho mình tham gia với nhé
 2. minhduc93hvtc

  tôi chắc chắn thi dậu vào nga hàng tôi tin là tôi làm được

  tôi chắc chắn thi dậu vào nga hàng tôi tin là tôi làm được
 3. minhduc93hvtc

  Tài liệu URC 522

  thank chủ thớt
 4. Diễn giải quy trinh hải quan

  Bước 1: Sau khi công ty dịch vụ giao nhận ký hợp đồng giao nhận với chủ hàng (là người nhập khẩu trong hợp đồng kinh tế), với nhiệm vụ là làm thủ tục thông quan nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa an toàn và giao cho người nhận hàng tại địa điểm mà người nhận hàng đã chỉ rõ trong hợp đồng...
 5. Bàn về thư tín dụng LC

  Thư tín dụng L/C (Letter of Credit) L/C là hình thức phổ biến hiện nay, đây là hình thức mà Ngân hàng thay mặt Người nhập khẩu cam kết với Người xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá sẽ trả tiền trong thời gian qui định khi Người xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá xuất trình những chứng từ phù hợp...
Top