Search results

  1. Nên chọn ngân hàng nào đây???

    Chào các anh chị trên diễn đàn ub, em vừa thi đậu vào cả hai ngân hàng HDbank và Liênviet bank đều ở vị trí chuyên viên QHKH, bây giờ đang phân vân chưa biết chọn ngân hàng nào. Tương lai thì thấy bên Liênviet sẽ đang phát triển mạnh, có mạng lưới rộng nhất trong hệ thống ngân hàng CP( nghe nói...
Top