Search results

  1. Cho hỏi về chứng chỉ CDCS (Certified Documentary Credit Specialist)

    Hi all, mình đang có ý định thi lấy chứng chỉ CDCS (Certified Documentary Credit Specialist) và định học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Vì vậy, bạn nào ở đây đã đạt chứng chỉ CDCS rồi thì có thể cho mình hỏi chút xíu thông tin được không? Cám ơn nhiều.
Top