Search results

 1. P

  Dư nợ có bao gồm lãi không hay chỉ tính nợ gốc?

  Em kiếm 1 hợp đồng vay vốn thực tế nhé. Nó sẽ rất chi tiết toàn bộ khái niệm cho em
 2. P

  Tỷ lệ TSĐB/Dư nợ cho vay thường ở mức bao nhiêu?

  Nhiều trường hợp riêng và rất khác nhau nên không gom lại trung bình để có câu trả lời được
 3. P

  Tư vấn về vấn đề Kiểm soát giải ngân trong hoạt động tín dụng

  Cái này theo quy trình của bank bạn chứ. Làm sao mọi người ở đây biết chi tiết được. Bạn hỏi a/c trong phòng hoặc pháp chế xem. Như bank mình thì quy định rõ là QHKH và hỗ trợ tín dụng. Vì 2 người này có cơ hội theo sát bản gốc hồ sơ
Top