Search results

  1. HOT Môi trường làm việc tại NH TMCP Quốc tế (VIB)

    Tình hình là không tìm thấy topic nào nói về môi trường làm việc tại VIB, nên mình muốn lập 1 topic để chia sẻ với mọi người. Mình được làm ở 1 vị trí tiếp xúc khá nhiều với các phòng ban khác như GDTD, DVKH, TTTM, TTTT...... nên cũng có nhiều điều chia sẻ, cũng hiểu kha khá về các bộ phận. Vì...
Top