Search results

  1. Thi CVTV của sacombank

    Sắp tới mình thi vị trí cvtv ở sacombank.. có a chị nào đã thi cho mình biết cấu trúc, đề và chia sẻ ít kinh nghiệm đc ko ah??? Em cám ơn :) Sent from my iPhone using U&Bank Mobile app
Top